Anasayfam Yap | Künye | İletişim | Reklam

    Anasayfa

   Resim - Fotoğraf

    Sahne Sanatları
    Müzik - Konser
    Sinema - Tv
    Kültür - Edebiyat
    Tarih - Arkeoloji
    Tasarım - Mimari
    İnsan - Polemik
  ●  Bizden Haber
  ●  Yazarlar
  ●  Yasal Uyarı
  ●  Linkler

 

Bizi Facebook'tan Takip edin Bizi Twitter'den takip edin

 

Üye / Yazar Girişi

 Kullanıcı :

 Parola   :

  Kayıt Ol

 

 

Kuzgunun Rüyaları

ŞEHİR TİYATROLARI
İSTANBUL DEVLET TİYATROSU

  


 

 

 

 

 

 

HÜZÜNLÜ HABER...

H e r  g ü n  y ü z l e r c e  y o l c u n u n  t a ş ı n d ı ğ ı,
A n a d o l u n u n  b a ğ r ı n d a n  g e l e n
Y o l c u l a r a  e v  s a h i p l i ğ i  y a p a n,
D ü d ü k  s e s l e r i n i n  s ü s l e d i ğ i
A r d a r d a  s ı r a l a n a n  v a g o n l a r ı n,
R a s t l a n t ı y ı  a r t ı r a n  p e r o n l a r ı n,
P a r a  s a y ı l a n  g i ş e l e r i n,
A ş k l a r ı n ı  y a ş a y a n l a r ı n,
Ş a ş k ı n l ı k l a r ı n ı  s a k l a y a m a y a n l a r ı n
A r k a d a ş ç a  k u c a k l a ş t ı ğ ı  b u  y e r

T a m i r  g e r e k t i r i n c e  b i r  g ü n,
R a h a t l a m a s ı  i ç i n  y o l l a r ı n
E r k e n  u l a ş m a s ı  i ç i n  y o l c u l a r ı n
N e  d e s e k  a n l a t ı l a m a s a  d a

G ü n ü  g e l i n c e  v e d a n ı n,
A r t ı k  y a p ı l a c a k  b i r ş e y  k a l m a d ı.
R u h s a t ı n ı  a l a n a  k a d a r   h ı z l ı s ı n ı n,
I s t ı r a p  ç e k s e  d e  s e v e n l e r i,
N e  k a d a r  b e k l e y e c e k  b i l e m e s e  d e,
D ü n ü  a n ı m s a m a y ı  s ü r d ü r s e  d e,
A y l a r  a r a y a  g i r s e  d e,

V a k t i  g e l d i  h o ş ç a  k a l  d e m e n i n.
E l l e r  s o n  k e z  s a l l a n d ı ğ ı n d a,
D o s t l a r  t o k a l a ş t ı ğ ı n d a,
A n m a k  ü z e r e  e s k i l e r i n i,
L o k o m o t i f  m o d e l l e r i n i,
A l ı n d ı ğ ı n d a  y e n i l e r i,
Ş a ş ı r t ı c ı  h ı z a  k a v u ş u l d u ğ u n d a,
M a k i n i s t e  b i l e  g e r e k  k a l m a d ı ğ ı n d a,
A n a d o l u  b a ğ r ı n a  y e n i d e n   b a s t ı ğ ı n d a,

A v r u p a ’ y l a  d e n i z  y o l u  b u l u ş t u r d u ğ u n d a,
N o s t a l j i  u n u t u l d u ğ u n d a,
I s m a r l a m a l a r  a r t t ı ğ ı n d a,
S o n  s i r e n  s e s i  d u y u l u n c a y a  k a d a r
I s r a r l a  r a y l a r d a  k o ş m a y a  v a r  m ı s ı n ı z?

         Kimler gelip geçti kimler? Yangın sonrası yazdığımda da belirttiğim gibi
         ben de üç yıl boyunca yeni sefere başlamış mavi trenle yolculuğumu
         biliyorum hemen hemen her hafta sonu Ankara-İstanbul arası.
         Özgün mimarili Tarihi Garın havasını koklayanlardanım ve
         uzun yola iki yıl kapatılması haberi duygulandırdı.
         İşsiz kalanların durumu da...Kolaylıklar herkese...

         Daha iyisinin getirilebilmesi dileğimle...Prof. Dr. Güniz AKINCI KESİM
12.02.2012

Facebook ta paylaş


Yazarın Tüm Yazıları...  -   Yazar'a mesaj yaz  -   Yorum Yaz  

Yorum Yaz

 

Tavsiye Et

Okuyucu Yorumları


 

SanatsalHaber Basın Konseyi üyesi olup Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. SanatsalHaber'de yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
Sitede yayınlanan yazı ve fotoğrafların her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Copyright © 2008-2021 SanatsalHaber.com.